rsslogo

DODAŁ: Jakub Koberling | 06.02.2019 godz. 19:38:29

Wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Nowy TomyślPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. zawiadamia odbiorców wody, że od dnia 7 lutego 2019 r. będzie odbywać się wymiana wodomierzy głównych na terenie Nowego Tomyśla ul. Dojazd, Baranowskiego, Gronowa, Klonowa, Nowa, Osiedlowa, Paprocka, os. Tęczowe, Poznańska, Półwiejska, Sienkiewicza, Szpitalna, Świerkowa, Wiejska, Zagrodowa, Zbożowa.

Na zlecenie PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. montażu wodomierzy będzie dokonywać firma podwykonawcza ZAKŁAD ŚLUSARSKO-INSTALATORSKI WOD.-KAN. CO. GAZ ROBOTY ZIEMNE MARIAN WALKOWIAK, 62-045 PNIEWY UL. SPOKOJNA 17. Pracownicy w/w firmy będą posiadać upoważnienie wydane przez PWiK. Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy prowadzone będą w godzinach od 8:00 - 16:00.

Informacje związane z wymianą wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu podwykonawcy 502 482 315, 695 479 315 lub w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. pod numerem telefonu 61 44 22 080 lub 61 44 22 091.

PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. prosi o współpracę z ekipą montażową, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dojścia do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła.

Prosi się także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody.

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

Zobacz też...