rsslogo

DODAŁ: Jakub Koberling | 28.10.2018 godz. 20:05:54

Przysięga wojskowa absolwentek opalenickiej mundurówkiW sobotę, 27 października 2018 r. ponad 150 ochotników z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w obecności licznie zgromadzonych gości, wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Przysięga odbyła się w ramach obchodów Święta Centrum.

Uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi wojskowej żołnierzy służby przygotowawczej do NSR odbył się na placu apelowym CSWL. Przysięgę od żołnierzy przyjął Komendant CSWL pułkownik dyplomowany Piotr Kriese. Po przywitaniu gości przed front szyku wystąpił poczet oraz bloki przysięgających. Na komendę dowódcy uroczystości przysięgający żołnierze powtórzyli słowa przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej”. Przysięgę złożyło ponad 150 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wśród żołnierzy, w tym wyjątkowym dniu, znalazły się absolwentki klasy służb mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy - Marcjanna Bakalarek i Daria Wolna. Na zaproszenie Marcjanny i Darii na uroczystości pojawiły się klasy służb mundurowych z Opalenicy z wychowawcami Elżbietą Mortką i Andrzejem Dąbrowskim.

Marcjanna podkreśla, ze klasa służb mundurowych dała jej solidne podstawy w szkoleniu w służbie przygotowawczej. Ćwiczenia z musztry, dyscyplina, obozy szkoleniowe w Łężeczkach, asysta na Placu Piłsudskiego podczas różnych uroczystości patriotycznych, a szczególnie zajęcia z pierwszej pomocy sprawiły, że Marcjanna wyróżniała się bardzo pozytywnie podczas szkolenia.

Uroczystą Przysięgę Wojskową uświetniły licznie przygotowane atrakcje: dynamiczne pokazy sprawności żołnierzy i musztry paradnej w wykonaniu pododdziału batalionu zabezpieczenia szkolenia oraz kołowe transportery opancerzone typu Rosomak. Dopełnieniem wojskowych pokazów był przejazd pojazdów będących na wyposażeniu polskiego wojska oraz eksponatów historycznych z Muzeum Wojska Polskiego. Uczniowie klas służb mundurowych mogli także obejrzeć współczesne uzbrojenie, a także sprzęt innych służb mundurowych: policji, sił powietrznych, straży pożarnej, Żandarmerii Wojskowej i straży granicznej. Miłym akcentem był występ Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna.

Marcjannie i Darii oraz Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!!

Cieszy fakt, że inicjatywy podjęte w klasach służb mundurowych w Opalenicy przynoszą wymierne efekty.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Mortka


Zobacz też...